Đơn vị liên kết

Đơn vị liên kết

Ứng dụng công nghệ mới
Không dùng công nghệ cũ

Dựa theo nguyên tắc trên, Shalom hiểu rằng muốn phát triển những nguyên liệu mới được nhanh hơn, chúng tôi không nên độc lập nghiên cứu mà cần hợp tác, liên kết với các phòng/viện nghiên cứu của các doanh nghiệp, các trường đại học và cơ quan đoàn thể chính phủ tại Nhật.
Bắt đầu với đại học Teikyo, hiện Shalom đã liên kết với rất nhiều trường đại học, được sử dụng các sơ sở nghiên cứu là niềm tự hào của các ngôi trường cũng như tiếp thu các kinh nghiệm quý báu cùng lượng kiến thức phong phú trong nhiều lĩnh vực của các nhà nghiên cứu đã giúp chúng tôi tiếp tục nỗ lực tạo ra các nguyên liệu mỹ phẩm độc quyền.